Sosyal Hizmet Birimi
30 Mayıs 2018 Sosyal hizmet birimimiz 02.05.2018 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
 Birim sorumlusu Sosyal Çalışmacı Esra KURAK.