Kalite Politikamız
26 Ekim 2017POLİTİKAMIZ
T.C Sağlık Bakanlığının belirlediği kurumsal
standartlara uygun,
Sağlık hizmeti sunan kurumlarla eş güdüm içerisinde,
kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak;
Etkin sağlıklı hizmeti üretmek,
Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
Ekip ruhu ile personel bilincini artırarak
personel ve hasta memnuniyetini sağlamak.