HEMODİYALİZ BİRİMİ
01 Haziran 2018
  Diyaliz ünitemizde 9 adet Hemodiyaliz cihazı  bulunmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C hastaları içinde hizmet verilmektedir.