SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMESİ HASTANEMİZDE TAMAMLANDI.
28 Şubat 2019

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta dönüşüm programının sekiz ana bileşeninden biri olan "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon" ile kaliteli sağlık hizmeti hedefi ile 2007 yılından beri gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri bu yıl Hastanemizde 26 Şubat 2019 salı günü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen Aziz GÜR, Hikmet POLAT ve Özgür BAYKURT tarafından gerçekleştirilen değerlendirme aynı gün tamamlandı.